חנות קריסטלים
 
  

שירות לקוחות
 
  
     

 


   


אבא הילל 17 רמת גן

סדנאות וקורסים 

תקנון אתר סטונאייג' Stoneage.co.il

1.                כללי

אתר זה, בבעלות חברת סטונאייג' בע"מ, הוקם על ידי חברת טואול, מתוחזק ומנוהל עלי ידי סטונאייג' בע"מ.

להלן "סטונאייג'" או ה"חברה" מרחוב אבא הילל 17 רמת גן. מיקוד 5252209
 03-5784506 פקס 03-6183398 

    

2       סטונאייג' מאפשרת ומאשרת גישה לכל המעוניין לאתר:
חלקו העיקרי של האתר הינו אינפורמטיבי. מטרתו להעביר מידע על הקריסטלים ברובד הגמולוגי והאנרגטי.
האתר כולל מאמרים בהם מידע על הקריסטלים הסיפור שלהם והשימוש בהם.
האתר כולל תמונות ומידע על מאות סוגי קריסטלים שונים.

המידע הקריסטלי האנרגטי באתר, נכתב מניסיון של כ 30 שנה ואהבה לקריסטלים. המידע אינו מבוסס מדעית אלא על התנסויות של מאות אנשים וחיבור אינטואיטיבי של הפרמטרים של הקריסטלים הכוללים: הרכב כימי, מבנה, קשיות, צבע, שקיפות ומרקם.

האתר כולל קטגוריה של פתקיות להדפסה. בקטגוריה זו מגוון גדול מאוד של קריסטלים, מטרתו לאפשר הדפסת השם והתכונות האנרגטיות של קריסטלים אותם רכשתם.

ניתן לצטט מידע מהאתר, במתן קרדיט לאתר או למחברת האתר, שני תודר.

זכותו של כל אחד ואחת מכם לבחור אם לקבל את השפעתם האנרגטית של הקריסטלים. מומלץ לזרום עם ההרגשה. לשחרר חשיבה מדעית או הגיונית ולקבל את הקריסטל כמו שהוא, ליהנות מהיופי ולזרום.
הקריסטלים אינם מהווים תחליף לתרופה או לטיפול רפואי, פיזי מנטלי או נפשי. הקריסטלים הם תוספת מבורכת שביכולתה להעצים דרכי ריפוי קונבנציונליים אך אינם מחליפים אותם.
השימוש בקריסטל במקום טיפול רפואי, באחריות מי שבוחר בכך בלבד.
 

סטונאייג' מאשרת לך גישה אל האתר והשירותים המסופקים באמצעותו, והכל בכפוף לתנאים המפורטים להלן
.
תנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד
.
הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחיות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיהם או תוקפם
.

תנאי השימוש יחולו על כל שימוש ו/או רכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס לכל דיון בינך ובין החברה אלא, אם שונו/תוקנו במסמך חתום ע"י שני הצדדים. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה טרם השימוש באתר. במידה ואינך מעוניין/מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר
.
בעצם גלישתך ו/או שימושך באתר הינך מקבל על עצמך ללא סייג את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, על כל המחויבויות הנובעות מכך והינך מסכים להם במלואם
.
הינך מצהיר כי הינך בעל הרשאה חוקית וכשיר משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר ולבצע רכישות דרך האתר
.
כתנאי לשימוש באתר אינטרנט זה, הנך מתחייב כלפי סטונאייג' שלא לעשות שימוש באתר לשום מטרה בלתי חוקית, ו/או לשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתנאי השימוש
.

סטונאייג' שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. מוסכם בזה כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן
.

3.      רכישת פריטים:
3.1
הרשאים לבצע פעולות רכישה באתר: כל מי שהינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה, דרכון או תעודה ממדינה אחרת המאפשרת תשלום בכרטיס אשראי או חברה המאוגדת כדין, לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל ו/או שותפות כדין, הרשומה ברשם השותפויות בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף ביום ביצוע הרכישה ועד למילוי אחר כל תנאי הרכישה, אשר הונפק בישראל, על ידי אחת מחברות האשראי או שהונפק בחו"ל ומכובד על ידי חברת סליקה מקומית, ואשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת
.

3.2
באתר מוצעים למכירה מגוון רחב של פריטים המיובאים לארץ מכל העולם, על ידי סטונאייג'.
הפרטים הם תוצרים טבעיים של הטבע, ללא מגע, חלקם תוצרי הטבע שעברו ליטוש וחלקם משולבים בתכשיטים או מוצרי נוי שיוצרו במדינות שונות ויובאו על פי חוק ע"י סטונאייג'.

3.3
האתר נועד לביצוע רכישות לצורכי שימוש אישי ובכלל זה לצורך הענקת מתנות כולל רכישה בכמות כמתנות להענקה באירועים וע"י חברות לצוות עובדים, לקוחות ועוד.

3.4
לחברה שמורה הזכות שלא לכבד ו/או לבטל הזמנות ו/או רכישות אשר לדעתה נעשו בניגוד לאמור. כן עומדת לחברה הזכות לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כנגד מפרי תנאי השימוש בתקנון זה. החברה שומרת על הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים העומדים לרשותה כנגד כל מי שיפר את זכויותיה ו/או הוראות תקנון זה
.

3.5
התצלומים המופיעים באתר נועדו לצורך המחשה בלבד.
היות ומקורם של הקריסטלים בטבע, לכל קריסטל הייחודיות שלו. גם קריסטלים מאותו הסוג והמקור, יראו שונה מעט בשל היותם טבעיים. מסיבה זו, המוצרים אותם תקבלו, יהיו באותה איכות ובגודל דומה למה שבצילום, עם זאת ייתכנו שינויים בגוון – גם שבשל השוני בין הקריסטלים השונים וגם בשל השוני בין צבעי המחשב, כמו כן ייתכנו שינויים קלים בגדול ובצורה, בשל היותם תוצר של הטבע.

3.6
מובהר כי סטונאייג' אינה אחראית לטעויות מכל סוג שהוא שיופיעו באתר ובכלל זה טעויות במלל, טעויות בתיאור הפריט, במחירו, וכיוצ"ב והיא שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הזמנה שמקורה בטעות, כאמור לעיל, ומבלי שלמבצע ההזמנה ו/או לך תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  כנגד הביטול כאמור לעיל
.

 

3.7
ייתכן כי המוצר אותו הזמנתם, אזל מהמלאי ומסיבה כלשהי לא הורד מהאתר, במקרה שפריט אזל מהמלאי, או קיים באיכות או גודל שונים, סטונאייג' תעשה את מירב המאמצים ליצירת קשר טלפוני לעידכון ואפשרות לרכישת פריט חלופי בעל אופי ומחיר דומים ובהתאם תינתן לך האפשרות לשנות את הזמנתך או לבטל את הזמנתך המקורית
.

3.8
סטונאייג'  שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, בכל עת וללא משלוח הודעה מראש, ייבוא של קריסטל או מוצר מבוסס קריסטלים מכל סיבה שהיא. 

 

4.      ביצוע הזמנות באתר:

4.1
כדי שהחברה תוכל לספק את הפריטים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט במחשב החברה באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה, אנו ממליצים שתפנה לצוות סטונאייג' 03-5784506 שלוחה 1.

4.2
אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידינו להבטיח שהפריטים יגיעו לידיך. במקרה שהפריטים יחזרו אלינו, עקב פרטים שגויים שמסרת, תחוייב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול בהזמנה. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין על פי דין והחברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר פרטי זיהוי כוזבים כאמור
.

4.3
לאחר שאישרת את הזמנתך, באמצעות השימוש באופציית "שלח", אשר מהווה גם אישור לנכונות הפרטים שנמסרו על ידך והסכמתך לרכישה כאמור, תועבר הזמנתך לצוות סטונאייג' לאיסוף ומשלוח
.

4.4
החל מרגע אישור ההזמנה, כאמור, ההזמנה לא ניתנת לשינוי ו/או ביטול על ידך. במקרה של בעיה, ניתן ליצור קשר עם הצוות. הזמנתך תאושר באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת במהלך ביצוע ההזמנה. במידה וההזמנה לא אושרה במייל חוזר על ידי החברה, ייתכן והיתה תקלה במערכת, מצב בו, מומלץ להתקשר לסטונאייג' לברור.

4.5
תנאים מוקדמים לביצוע הזמנה, ולאספקת הפריטים שנרכשו הם: (1) סיום בדיקת אימות פרטי כרטיס האשראי שנמסרו על ידך. (2) קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע רכישת הפריטים
.

4.6
לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, ובמידה והפריט המבוקש על ידך מצוי במלאי וההזמנה אושרה על ידי החברה כאמור לעיל (ככל שאושרה), תיחשב הצעתך כברת ביצוע והחברה תפעל לאספקת הפריט שהוזמן
.

 

5.      מדיניות מחירים:

המחיר בו תחוייב הנו זה המצוין באתר במועד בו ביצעת את הקנייה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את מחירי הפריטים ו/או השירותים המוצגים באתר, גם ללא הודעה מראש
.

 

6.      אמצעי התשלום:

התשלום עבור רכישת פריטים באתר יתבצע, אך ורק, באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. החברה לא תכבד כל אמצעי תשלום אחר
. במידה והינך מעוניין בתשלום אחר, ניתן לבצע הזמנה טלפונית שלא דרך אתר המכירות.

 

7.      מדיניות פרטיות:

7.1
המידע אשר החברה מקבלת ממך הכולל מידע המתקבל מהשימוש, כדוגמת כתובת ה
-IP של המחשב שלך, סגנון השירותים ו/או הפרסומים אשר בהם הנך בדרך כלל מתעניין שעה שאתה משתמש באתר וכדומה, לרבות פרטיך האישיים, הינו לצרכי מתן השירות והפעלת האתר בצורה הטובה ביותר, חיוב ומשלוח במקרה של הזמנה שבוצעה על ידך, וזאת על מנת שתוכל להזמין פריטים מהאתר ולקבלם ללא טעויות. פרטייך האישיים, כמו גם פרטי רכישותיך, יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א - 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות חוק זה ו/או על פי הוראות כל דין.

7.2
החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת להגן על שלמות המידע האישי שלך המתקבל באתר זה ושמירתו בסודיות. איסוף המידע ושמירתו נעשים בסביבה מאובטחת- החברה משתמשת בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים כדי להגן על המידע האישי שלך מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים. כאשר החברה מעבירה נתונים אישיים רגישים, לדוגמא, פרטי כרטיס אשראי (על גבי האינטרנט) היא מגינה עליהם באמצעות טכנולוגיות הצפנה
חלק מן השירותים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים כגון: שמך המלא וכתובת הדוא"ל שלך. על כן, הינך מצהיר בזאת כי פרטים אלו נמסרים לחברה מרצונך החופשי ובהסכמתך
.

7.3
אתה מסכים בזאת כי עם ביצוע ההרשמה, כתובת הדואר האלקטרוני שלך תצורף לרשימת התפוצה של האתר ותקנה לחברה זכות לעשות שימוש בפרטים אלו לצורכי קידום מכירות, פרסום, שיפור השירותים הניתנים ע"י החברה ולהעשרת תוכן האתר בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 ("חוק הספאם"). במידה והנך מעוניין להיגרע מרשימת התפוצה, תוכל להסיר עצמך בכל עת
.

7.4
החברה רשאית להשתמש במידע שתמסור באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת  שהיא מציעה, ליצירת קשר איתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם  נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל
.

7.5
החברה משתמשת ב
- cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר (להלן ביחד - "העוגיות"), ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. קיימת אפשרות להתאים את הדפדפן שלך כך שהוא יקבל או ידחה "עוגיות", או שהוא יודיע לך כאשר "עוגיות" נשלחות אליך. מכיוון שכל דפדפן פועל אחרת, בדוק בתפריט "עזרה" בדפדפן שלך כיצד לבצע את ההתאמות הנ"ל.

7.6
כאמור, החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה לבסיס הנתונים ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור. החברה ממליצה לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת פרטיך האישיים בעת פעילותך באינטרנט. לדוגמא, שנה את הסיסמאות שלך לעיתים קרובות, השתמש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות, וודא שאתה משתמש בדפדפן מאובטח
.

7.7
כל מידע ו/או תוכן אחר שיוזן לאתר החברה חזקה עליו כי איננו סודי. ע"י הזנת מידע ו/או שליחת מידע ו/או כל חומר אחר דרך אתר החברה ו/או הצבה של נתונים באתר הינך מצהיר כי: הזכויות לשימוש והפצת אותו מידע ו/או חומר מצויות בידיך; למיטב ידיעתך אין לאדם אחר זכויות לאותו מידע ו/או חומר; וכי הזנת המידע ו/או החומר לא יפר ו/או ייפגע בזכויות של צד שלישי על פי כל דין, ו/או פוגע ו/או מפר כל דין, לרבות פגיעה בפרטיות של צד שלישי מכח כל דין. הנך מאשר לחברה להשתמש במידע ו/או החומר האחר בכפוף לקבוע בפרק זה
.

7.8
פרטי הכניסה לכתובת הדוא"ל שלך ופרטים נוספים אודותיך כפופים לכללי הגנת הפרטיות המפורטים לעיל, החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים במודע, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר החברה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת
.

7.9
באתר החברה קיימים קישורים אשר מפנים לאתרים אחרים. אנו עושים מאמץ לקשר לאתרים אשר לפי מיטב ידיעתנו אינם פוגעים בזכות הפרטיות אולם איננו יכולים להיות אחראים בכל צורה שהיא, לתוכן ו/או למידת ההגנה על הפרטיות אשר מעניקים האתרים האחרים ולכן אנו ממליצים בכל מקרה של מסירת פרטים, לקרוא את מדיניות הפרטיות של אותם אתרים ולפעול בהתאם
.

7.10
אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תמחוק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר החברה - יוסיף להשמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך
.

7.12
החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר החברה
.

 

8.      אספקת המוצרים:

8.1
סטונאייג' מתחייבת לארוז ולהכין הזמנתך למשלוח תוך שני ימי עבודה, שהם ימים שאינם שישי/שבת או חגים, לכל היותר, מיום אישור ההזמנה.
משלוחים בדואר רשום, יועברו לסניף הדואר תוך שלושה ימי עבודה מיום בו המשלוח מוכן. הגעתם למזמין בהתאם למקובל ברשות הדואר. ייתכן וזמן הגעה יקח עד כשבועיים.
משלוחים שיוזמנו בדואר שליחים, יאספו על שליח באותו היום או למחרת הכנת המשלוח. אספקתם לבית המזמין תוך 4 ימי עסקים.

8.2
הפריטים השונים יסופקו באמצעות שליחים או באמצעות דואר ישראל לכתובת שמסרת במהלך ביצוע ההזמנה (עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה), אלא אם צוין אחרת. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בכפוף לזמן האספקה בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח
.
קיימת אפשרות לאיסוף עצמי בחנות סטונאייג' באבא הילל 17 רמת גן.

במידה והזמנתך לא התקבלה בתוך המועדים המפורטים לעיל, הנך מתבקש ליצור קשר עם צוות סטונאייג' 03-5784506 שלוחה 1. או
stoneage@stoneage.co.il

9.      ביטול רכישה החלפה והחזרת פריטים:

9.1

תקנות ביטול עסקה/ החזר סחורה תכשיטים/אבני חן: חוק הגנת הצרכן (על ידי איגוד התכשיטנים בישראל):
תקנת החוק קובעת כי צרכן רשאי לבטל עסקת רכישה כדלהלן:
קריסטל, אבן חן, תכשיט מכל סוג שהוא, סטרינגים ואבנים לשיבוץ, מלבד שהמחיר אינו עולה על 3000 ש"ח.
ניתן לבטל עסקה בתנאי שהמחיר ששולם עולה על 50 ש"ח ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש, לרבות "שימוש אנרגטי", ושהמוצר שלם:
1. על רכישת טובין שאינו נחשב לתכשיט, בתוך 14 יום מיום הרכישה.
2. על תכשיט, אבנים לשיבוץ, סטרינגים: מיום הרכישה ועד תום יומיים שאינם ימי מנוחה.

9.2
לאחר ביטול העסקה, ישיב העוסק לצרכן, בניכוי דמי ביטול, את מלוא התמורה ובלבד שהצרכן הציג חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה, או הוכחה אחרת לביצוע העסקה, מועדה, סכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

9.3
החזרת התמורה תעשה באותו האופן שנעשה בו התשלום.
בהתאם לחוק, סטונאייג' תגבה דמי ביטול בשעור של 5% ממחיר המוצר או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם.

9.4
מדיניות/אפשרות להחלפת פריט:
- החלפה תמורת פריט אחר בסכום זהה.
- החזרה בתמורה לשובר זיכוי אישי שיסופק על ידי סטונאייג' ותקף למימוש במשך התקופה
  המצוינת על גביו, החל ממועד הוצאתו, בכל אחת מחנויות החברה בארץ
.
-ביטול העסקה תמורת החזר כספי :
ניתן לבטל רכישת פריט שנרכש באתר זה בכל עת ממועד ביצוע ההזמנה ועד לתום 14 יום ממועד האספקה או ממועד קבלת אישור העסקה, לפי המאוחר. לאחר המועד המפורט לעיל, לא ניתן לבטל את העסקה. ביטול הזמנה יתבצע ע"י הודעת דוא"ל

 Stoneage@stoneage.co.il
    בליווי הודעה טלפונית לחנות 03-5784506 שלוחה 1.

9.5
תנאי לביטול הזמנה כאמור, הינו החזרת הפריט לחנות ברמת גן, בין על ידך באופן אישי, ובין ע"י מימון עלות דמי החזרת הפריט לחנות, באריזתו המקורית ובתנאי שאין בו שברים או פגמים כלשהם. ביטול כאמור, יזכה אותך בהחזר עלות הפריט ששולם על ידך בפועל (בניכוי דמי משלוח ודמי החזרה  בהתאם לקבוע בדין). מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר כי מוצר בו בוצעה התאמה אישית, לא ניתן להחזירו או להחליפו, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981
.

 

10.    הפריטים היוצאים מחנות סטונאייג', הם קריסטלים טבעיים או מוצרים מבוססי קריסטלים. היות והקריסטלים הם תוצר של הטבע, לרוב, יהיו בהם הבדלי גוונים על הפריט עצמו, שריטות או "פגמים" אחרים שהם חלק מהקריסטל כהיותו מוצר טבעי. קריסטל טבעי, לא יראה "מושלם" מבחינת אחידות מרקם או צבע. החברה, לא תחליף מוצר בשל "פגם" שהוא למעשה חלק טבעי מהקריסטל.
בהחזרת פריט, יש להקפיד על עטיפה נאותה שתשמר את הפריט משבירה במהלך המשלוח.

 

11.    קניין רוחני:

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר האינטרנט של סטונאייג' לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, דגמי התכשיטים ומוצרי נוי, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו (להלן - "תכני האתר") - הינן של החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה
.

החברה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה
.

12.    קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים:

12.1
האתר מציג מידע מסוגים שונים. במסגרת זו מופעלים, בין היתר, קישוריות (לינקים) לאתרים של קולגות, מטפלים, מרכזי ריפוי ועוד שהם קשורים ורלוונטים לתחום הקריסטלים.

12.2
 תכנים המוצגים באתרים של צדדים שלישיים, אינם בבעלות של החברה, אינם מופעלים על ידה, אינם באחריותה, והנם באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים.

12.3
מובהר בזאת, כי החברה ו/או מי מטעמה אינם קשורים באופן כלשהו לאתרים של צדדים שלישיים ולפיכך אינם אחראים לתכנים המופיעים בהם, לתנאי השימוש של אותם אתרים, למדיניות הפרטיות שלהם ו/או לכל דבר אחר בקשר לאותם אתרים. בעצם גלישתך באיזה מהאתרים המקושרים, הינך משחרר בזאת באופן בלתי חוזר את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות בקשר לאותם אתרים
.

12.4

חברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט או לערוץ מדיה פעיל. החברה רשאית לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה איננה מתחייבת כי לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים (להלן - "הפרעה") בפעולת האתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולארית ו/או בכל מדיה אחרת אשר בה ו/או באמצעותה מוצגים תכני האתר ו/או יישומיו
.

12.5
שימוש באתרים של צדדים שלישיים כפוף לתנאי שימוש שנקבעו על ידי אותם צדדים שלישיים באתרים מקושרים אלו ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות בקשר אליהם. במידה שהינך עובר/מועבר לאתרים מקושרים, אנו ממליצים לך להיות לקרוא את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של אותו אתר וכן לוודא כי האתר אכן מתאים לדפוסי השימוש שלך באתרי אינטרנט ואינו מכיל חומר אסור כגון תוכן בוטה, פוגעני, מעליב, עוין, מאיים, שיקרי, גס, אלים, דוחה, לא חוקי ו/או לא ראוי
.

 

13.    הגבלת שימוש:

13.1
אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי ובכלל זה זכויות יוצרים וסימני מסחר
.
הנך מתחייב בזאת שלא לעשות כל שימוש לא חוקי ו/או המנוגד לתנאי השימוש ו/או בשירותים הניתנים על ידי האתר
.

13.2
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הנך מסכים בזאת לכך כי
:

תנאי שימוש אלו, אינם מעניקים זכויות או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או בתכניו בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת. האישור הניתן לך לשימוש באתר אינו כולל: רכישה ו/או שימוש אחר למטרות מסחריות, העתקה או שכפול או הפצה או יצירת פריט כלשהו תוך שימוש במידע המופיע באתר זה, אלא באישור מפורש של החברה, פרט לשימוש המותר על פי חוק ו/או תנאי השימוש
.

13.3
אינך רשאי להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע או קבצים או קודים ו/או לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באתר זה או במידע הקיים בו או בזכויות קניין כלשהם של החברה או של צד ג' כלשהו
.

13.4
חל איסור מוחלט לעשות באתר זה שימושים לא ראויים ולא מורשים ובכלל זה הכנסת "סוסים טרויאנים", "וירוסים", "תולעים" וכדומה' או שימוש בתוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק לכל מאן דהוא וכן על קבלת גישה בלתי מורשית לאתר, חשבונות, מערכות מחשב, מאגר המידע של האתר, או רשתות ומחשבים אחרים הקשורים לאתר על ידי ביצוע הפעולות המנויות לעיל
.

13.5
חל איסור להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר זה ו/או באתרים המקושרים אליו מידע ו/או חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, מאיים, גס, שיש בו משום לשון הרע וכו
'
הינך מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את החברה, עובדיה והבאים מכוחה כנגד כל תביעה ו/או דרישה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה, הנובעות משימוש אסור שתעשה באתר, לרבות שימוש בתכנים המופיעים באתר או באתרים מקושרים או שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, או הנובעות מתוצאותיו של שימוש שנוגד את תקנון האתר
.

 

14.    הגבלת אחריות:

14.1
למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש להלן, הגלישה ו/או השימוש באתר הינה על אחריותך בלבד. אתר זה, ובכלל זה תוכנו והמידע המופיע בו, כל קישור לאתר אחר המופיע בו, ניתנים לשימוש כמות שהם
בלא כל התחייבות מצד החברה. אי לכך, אין באמור באתר ו/או במסמך זה משום מצג מצד החברה בדבר האמינות, ההתאמה, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, הפריטים, הקשריים והגרפיקה הנלווית לאתר זה למטרה כלשהי. לפיכך, לא תהיה לך כל טענה, דרישה, תביעה כלפי החברה בגין תכונות הקשרי, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיכם ודרישותיכם.

14.2
לא תחול על חברת
סטונאייג' עובדים ו/או ספקיה השונים ו/או מי מטעמה של החברה, אחריות בגין נזק עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר זה ו/או בביצועיו, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי אספקה של שירותים כולל דטה, טקסט, תמונות, וידאו או שמע, או בכל מידע, תוכנה, פריט קשרי וגרפיקה נלוות שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה וכן לא תהיה לה כל אחריות בקשר עם הסתמכות שלך על המידע המופיע באתר. לחברה לא תהיה כל אחריות על מידע שיפורסם באתר על ידי צדדים שלישיים, ככל שיפורסם. אם אינכם שבעי רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותכם הוא הפסקת השימוש באתר.

14.3
החברה לא תישא בכל אחריות לנזק שעשוי להיגרם לך לרבות, עיכובים באספקת הפריטים, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך ההזמנה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה
.

14.4
אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם, לפעולות, פרסומים או שירותים הזמינים באתרים אלו. אין בהכללת קישורים אלו באתר אינטרנט זה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתר זה והסתמכות על אתר זה הינו באחריות המשתמש בלבד
.

 

15.    סיום ההתקשרות:

החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להפסיק, להסיר, לשנות ו/או להגביל (לפי העניין) מאפיינים, יישומים, שירותים ו/או תכנים הכלולים באתר או חלקם ו/או להתנות תנאים בקשר אליהם וזאת מבלי צורך להסביר ו/או להודיע דבר
.

החברה שומרת על זכותה הבלעדית, לסרב להעניק גישה לאתר זה, או לכל חלק ממנו, לכל משתמש, ובכלל זה לך, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת
.

החברה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עמך, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. עם סיום ההתקשרות ו/או ביטולה, הנך נדרש לחדול מיד מעשיית שימוש באתר זה
.

החברה תהיה רשאית לחדול מאספקת שירותים לאתר זה ו/או לחדול מהפעלת אתר זה, כולו או חלקו על פי שיקול דעתה הבלעדי, באופן זמני או קבוע וזאת מבלי לתת התראה מראש ומבלי לפעול לצורך גיבוי כלשהו של תכני האתר או חלקם
.


עצם השימוש שאתה עושה באתר הינך מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם שינויים באתר, הפסקת פעילות האתר באופן זמני או קבוע ו/או בקשר עם הפסקה, הסרה, שינוי ו/או הגבלה על-ידי החברה ו/או מי מטעמה של מאפיינים, יישומים, שירותים, תכנים ו/או כל דבר אחר הכלול באתר
.

 

16.    דין ושיפוט:

תקנון זה מוסדר לפי חוקי מדינת ישראל בלבד ודיני מדינת ישראל בלבד הם שיחולו על האתר, השימוש בו, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ועל כל הנוגע לאיזה מהם לרבות פרשנותם, וכל סכסוך ו/או שאלה משפטית הקשורה באתר, בשימוש בו, בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בחיפה בלבד
.

 

17.    הודעות וכתובות:

 כל הודעה או מסמך אחר לסטונאייג', ייעשו בכתב, ימוענו למשרדה הרשום ויישלחו בדואר רשום לסטונאייג', ת.ד 125 סביון 5691502. הודעה כאמור תחשב כאילו נתקבלה אצל החברה עם מסירתה אם נמסרה ביד.

15.2 ויתור על זכויות בכל מקרה שהחברה לא תשתמש באחת או יותר מזכויותיה בהתאם לתנאי השימוש, לא ייחשב הדבר כויתור או השלמה מצד החברה ולא יהא בכך משום מניעות נגדה.

 

18.    שינוי בתנאים ובהתניות

החברה שומרת על זכותה להכניס, בכל עת ואף ללא הודעה מוקדמת, שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר אינטרנט זה ושינויים אלו ייכנסו לתוקפם מייד עם הכנסתם לאתר
.

הנך מתחייב כי השנויים הנ"ל יחולו עליך והם יחייבו אותך, מיד עם הכנסתם. לפיכך, אנו ממליצים לקרוא את הגרסה המעודכנת של תנאי השימוש באתר זה
.

 

19.    תנאים נוספים:

במידה שתניה מסוימת בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות תמצא כבלתי חוקית, בטלה או בלתי אכיפה מכל סיבה שהיא, תניה זו תיחשב כמנותקת משאר התניות ולא תשפיע על נפקותן, חוקיותן ואכיפתן של יתר התניות
.

 כל זכות שלא הוקנתה מפורשות למשתמש תהא שמורה לחברה ו/או מי מטעמה.

לאחר שקראתי את תנאי השימוש המפורטים לעיל הריני מצהיר בזאת כי הבנתי אותם ואני מסכים להם ומקבל אותם במלואם ולפיכך הריני מתחייב בזאת לפעול במסגרת השימוש באתר אך ורק בהתאם לתנאי השימוש
.

logo בניית אתרים